©2008 - Wielki Xiąże Tomasz - wersja dla XIX LO   

Stany społeczne średniowiecznej Europy

Duchowieństwo

W średniowieczu duchowni były ludźmi wykształconymi, potrafili pisać i czytać. Dlatego też zajmowali się szkolnictwem.  Kiedy Karol Wielki przeprowadził reformę systemu oświaty, kazał budować szkoły przy klasztorach i katedrach biskupich. Przechowywano tam także dzieła pisarzy starożytnych. Oprócz tego, Kościół był posiadaczem majątków ziemskich, na które wierni musieli płacić podatki. To doprowadziło do demoralizacji, nieprzestrzegania celibatu, sprzedaży stanowisk oraz osadzania na urzędach kościelnych swoich krewnych. Ponadto, podczas ekspansji ludności arabskiej, zaczęły się krucjaty. Ludność wiejska, miała dzięki temu nadzieję na poprawę warunków życia, natomiast synowie władców, jako przywódcy krucjat zyskiwali władzę na podbitymi państwami. Dlatego mówi się, że takie krucjaty miały także charakter kupiecki a nie tylko religijny.

Wojownicy

Byli nimi rycerze, których nazwa wywodzi się od niemieckiego słowa- Ritter. Walczyli oni konno za pomocą broni białej. Byli przedstawicielami uprzywilejowanej warstwy feudalnej. Jako wasale, będącymi pod zwierzchnictwem seniora, musieli chronić go, być mu posłusznym w zamian za przywileje. O rycerzach powstawały pieśni rycerskie- chanson de geste a także legendy. W większości państw europejskich tytuł rycerski stał się jednym z niższych tytułów szlacheckich , np. w Francji jako – chevalier , w Niemczech i monarchii austro-węgierskiej – Ritter, w Wielkiej Brytanii – knight .

Chłopi

Inaczej włościanie. Była to warstwa społeczna, zamieszkująca wsie i zajmująca się produkcją rolną. Podczas wędrówki ludów, załamała się gospodarka. To doprowadziło chłopów do poddaństwa, czyli zależni byli od pana feudalnego. Musieli płacić mu rentę feudalną a także podlegali różnym ograniczeniom prawnym np. przywiązanie do ziemi. Chłopi byli obarczani najcięższymi pracami, ale chronili się przed wyzyskiem. Forma oporu był udział w krucjatach i popieranie średniowiecznych herezji. Zdarzały się też wystąpienia zbrojne przeciwko panom- powstanie Tylera 1381(Anglia), Wielka Wojna Chłopska 1525 (Niemcy).

 

 

 

 

 

Serwer historyczny XIX LO ©2008 WXT